Ártúnshöfði og Elliðaárvogur

Nýr borgarhluti í mótun – einstök staðsetning

Ártúnshöfði og Elliðaárvogur er stærsta þróunar- og uppbyggingarsvæði Reykjavíkur. Áætlað er að þar rísi allt að átta þúsund íbúðir og þrír grunnskólar í fullbyggðum borgarhluta í bland við þjónustu og aðra atvinnustarfsemi á næstu árum. Hryggjarstykki uppbyggingarinnar er meðfram fyrirhugaðri Borgarlínu sem liggur í gegnum mitt skipulagssvæðið. Leiðarljós allrar skipulagsvinnu er að styðja við markmið borgarinnar í loftslagsmálum, sem stuðla að sjálfbærri þróun borgarumhverfisins. Frekari upplýsingar um fyrirhugaða uppbyggingu er að finna undir áætlanir.

Krossmýrartorg – hjarta hverfisins
Krossmýrartorg stendur við Borgarlínuásinn sem liggur í gengum miðju svæðisins. Við torgið verður menningarhús og fjölbreytt verslun og þjónusta. Fyrir aftan menningarhúsið er almenningsgarður.

Grænar áherslur

Staðsetning svæðisins er einstök. Nálægð við strandlengjuna og útivistarsvæði Elliðaárdals skapar svæðinu mikla sérstöðu í borginni. Elliðaárvogur er einn veðursælasti staðurinn í Reykjavík. Þar gætir ekki norðanstrengs og Ártúnshöfðinn skýlir fyrir suðaustanátt. Miðlæg lega svæðisins á höfuðborgarsvæðinu og nálægð við stofnæðar eru forsendur fyrir þéttbyggðu borgarhverfi sem styður við breyttar áherslur í samgöngumálum með Borgarlínu.

Hamarsstígur – grænt svæði og íbúðarbyggð
Hamarsstígur liggur um grænt svæði og garð á milli svæðis 1 og 2. Íbúðarbyggðin trappar sig niður að græna svæðinu.

Í hverfinu verða að veruleika megináherslur Græna plansins, sem er víðtæk áætlun um fjárfestingu, framkvæmdir og atvinnusköpun í Reykjavík. Til verður þétt, umhverfisvæn byggð í góðum tengslum við hágæða almenningssamgöngur. Miklir möguleikar eru til samgönguhjólreiða, góðra lífsgæða, uppbyggingar íbúða fyrir alla og síðast en ekki síst, grænt og fallegt hverfi. Þannig geta Ártúnshöfði og Elliðaárvogur orðið grænustu hverfi landsins. Stefnt er að því að svæðið fái sérstaka umhverfisvottun.

Með tilkomu Borgarlínu mun Ártúnshöfði verða beintengdur miðborginni og virka sem framlenging menningar og mannlífs fyrir austurhluta borgarinnar.

Yfirlit yfir skipulagssvæðið
Uppdráttur sem sýnir svæði 1 og 2 sem eru afmörkuð með rauðri brotinni línu.

Þráinn Hauksson landslagsarkitekt segir frá umhverfi
og heildarskipulagi svæðisins

Breyttir tímar kalla á breytta notkun

Hugmyndir um þróun Ártúnshöfða og Elliðaárvogs hafa lengi verið á dagskrá. Árið 2015 var haldin hugmyndasamkeppni um þróun svæðisins og í framhaldi var unnið rammaskipulag sem var samþykkt í ársbyrjun 2016. Frá þeim tíma hefur verið unnið að deiliskipulagi einstakra hluta svæðisins og hefur t.d. skipulag fyrir stækkun Bryggjuhverfis til vesturs þegar verið samþykkt. Nánar er gerð grein fyrir þessu undir áætlanir.

Síðustu áratugi hefur plássfrek iðnaðarstarfsemi verið einkennandi fyrir svæðið. Flutningur þessarar starfsemi er þegar hafinn og samhliða uppbyggingu fjölbreytts borgarhverfis mun hún víkja að fullu. Í raun er verið að breyta notkun þessa dýrmæta lands svo það þjóni betur hagsmunum borgarbúa til framtíðar. Fyrirhuguð uppbygging mun styðja við núverandi starfsemi á nærliggjandi svæðum. Til verður öflugur borgarkjarni á Ártúnshöfða sem mun styrkja úthverfi í austurhluta borgarinnar.

Páll Gunnlaugsson, arkitekt FAÍ, ASK arkitektar. Deiliskipulagshöfundar svæðis 1.

Fjöldi íbúða og umhverfisvottun

Á svæðum 1 og 2 er gert ráð fyrir allt að 3.800 íbúðum í bland við atvinnustarfsemi og blómlegt borgarlíf. Tillögurnar hafa verið unnar í samræmi við áherslur aðalskipulags og taka mið af nútímalegum áherslum í borgarþróun og skipulagi. Skipulagsáætlanir þessara svæða verða umhverfisvottaðar af fagaðilum.

Deiliskipulag áfangi 1. – Krossmýrartorg
Leið Borgarlínu er rauðmerkt. Krossmýrartorg er fyrir miðri mynd við Borgarlínuleið og almenningsgarður í framhaldi af Krossmýrartorgi.

Björn Guðbrandsson, arkitekt FAÍ, ARKÍS arkitektar ehf.
Rammaskipulagshöfundar. Deiliskipulagshöfundar svæðis 2.

Deiliskipulag næstu áfanga

Undanfarin misseri hefur verið unnið að deiliskipulagstillögum fyrir svæðin næst þróunarás Reykjavíkur, nánar tiltekið svæði 1 og 2. Fasteignaþróunarfélögin Klasi og Heild eiga lóðir á þessum svæðum og hafa frá árinu 2017 unnið náið með Reykjavíkurborg að þróun svæðanna og að undirbúningi uppbyggingar.

Deiliskipulag, áfangi 2. – Sævarhöfði
Áfangi 2 liggur undir Sævarhöfða. Fremst á myndinni er Geirsnefið og Elliðaár. Leið Borgarlínu er rauðmerkt. Fjærst á myndinni er græna svæðið og garðurinn á milli svæðis 1 og 2.

Forkynning á tillögum að deiliskipulagi fyrir svæði 1 og 2

Með þessari kynningarsíðu hefst forkynning á tillögum að deiliskipulagi fyrir svæði 1. og 2. Mikilvægt er að heyra raddir mögulegra íbúa svæðisins, sem og annarra borgarbúa áður en lokahönd er lögð á skipulagsáætlanirnar. Lykillinn að því að skipuleggja gott borgarumhverfi er að hönnun og skipulag taki mið af daglegum athöfnum og þörfum íbúanna. Þessi samstilling hönnunar og skipulags við daglega notkun tryggir mannvænt og gott borgarumhverfi.

Með þessari forkynningu er verið að leita eftir athugasemdum og ábendingum frá almenningi. Áhersla er lögð á að auðvelt verði að koma með athugasemdir og ábendingar sem notaðar verða til að bæta skipulagstillögurnar áður en þær fara í formlegt samþykktarferli.

Stefnt er að því að formlegt samþykktarferli á tillögum að deiliskipulagi fyrir svæði 1 og 2 hefjist þegar búið verður að vinna úr öllum ábendingum og athugasemdum, sem fram kunna að koma í forkynningu verkefnisins.

– Nánar er gerð grein fyrir forkynningu og samráði hér.

Sundlaugin við Elliðaárvoginn
Fremst á svæðinu við Elliðaárvoginn er gert ráð fyrir sundlaug með heitum og köldum pottum og sjósundsaðstöðu.


Deiliskipulag, áfangi 3. – Elliðaárvogur
Á svæði 3 sem liggur við Elliðaárvog verður torg sem tengir kanal, sundlaug og  sjósund, sjóinn, fjölbreyttar gönguleiðir og möguleika á að stunda afþreyingu eins og siglingar, róður og aðrar tómstundir.