Umhverfisvottun

Til að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum er í dag lögð áhersla á að gera borgarumhverfi og byggingar sem vistvænust og sjálfbærust. Slíkt er enn mikilvægara í nýjum borgarhluta eins og Ártúnshöfða og Elliðaárvogi, sem er rétt við helstu útivistarsvæði borgarinnar og í mikilli nálægð við viðkvæma náttúru. Því er stefnt að því að deiliskipulagsáætlanir fyrir Ártúnshöfða og Elliðaárvog fái BREEAM umhverfisvottun.

Vottunin byggir á alþjóðlegu matskerfi BREEAM Communities sem skilgreinir kröfur til vistvæns skipulags. Matskerfið byggir á eftirfarandi fimm efnisflokkum: Samráð og stjórnun, félagsleg og efnahagsleg velferð, auðlindir og orka, landnotkun og vistfræði, samgöngur og hreyfing.

Ólöf Kristjánsdóttir, samgönguverkfræðingur M.Sc.
Fagstjóri samgangna hjá Mannviti (BREEAM
Communities matsaðili)

Markmiðið með staðlinum er að hjálpa hönnunarteymi, framkvæmdaraðilum og skipulagsaðilum að bæta, mæla og votta sjálfbærni hverfis á hönnunar- og skipulagsstigi.

Innan þessara fimm efnisflokka eru kröfur til ýmissa ólíkra þátta sem lagt er mat á við skipulagsvinnuna. Horft er til atriða eins og samráðs, grænna og opinna svæða, samgangna, vistfræði, orkunotkunar, mengunar, heilsu og vellíðunar, landnotkunar og meðhöndlunar úrgangs og ofanvatns, til að nefna helstu þætti.

BREEAM Communites mat á skipulagi styður við BREEAM mat á byggingum innan hverfisins ef ákveðið er að umhverfisvotta einstakar byggingar.

Hægt er að fræðast meira um BREEAM hér.

Umhverfisvottun BREEAM
Umhverfisvottun á skipulagi er unnið í skrefum.

Efnisflokkar BREEAM
Þegar umhverfisvottun er unnin eru þessir fimm efnisflokkar skoðir og skipulaginu gefin einkunn.